Oprema & Rasveta

Isporuka i montaža opreme za sve vrste bazena i fontana, podvodna i dekorativna rasveta, projektovanje kompletne tehnologije za bazene i fontane.

Oprema za bazene i fontane

Oprema za fontane, bazene i komplekse može biti veoma složena, kao sistemi za prečišćavanje i održavanje kvaliteta vode, zatim za vodene atrakcije, tobogane i specijalizovana oprema za fontane.

Takođe, na raspolaganju su i pojedinačni elementi opreme za nove ili postojeće sisteme - filteri, pumpe, instalacije i delovi, podvodni reflektori, kao i hemijska sredstva za bazene i fontane. Naše višegodišnje iskustvo u izvođenju, doprinosi kvalitetu projektovanja tehnologije.

- Arhitektura & Projektovanje | Detaljnije...


Oprema za Filtriranje i Doziranje

I za bazene i za fontane koristi se oprema za održavanje kvaliteta vode - prečišćavanje i dezinfekciija kombinacijom mehaničkog i hemisjkog procesa.

Pumpe recirkulacijom dovode vodu do filtera koja se prečišćena vraća u bazen ili fontanu. Za doziranje hemijskih sredstava koriste se dozir pumpe i centralni automatski merno-dozirni uređaji, nejčešći za javne bazene, gde se konstantno vrše merenja potrebnih parametara i doiziraju hemisjki preparati.

Za bazene se najčešće koriste 4 vrste hemikalija: hlorni preparat, ph regulator, sredstvo protiv algi i flokulant. Kao alternativni ili dodatni uređaji za dezinfekciju vode koriste se elektroliza, UV lampe, ozonatori. U projektovanju i opremanju objekata primenjujemo opremu renomiranih svetskih i evropskih proizvođača.


Oprema u bazenimaU bazenima se koristi standardna i specijalizovana oprema:
podvodni reflektori, podne mlaznice za filtriranu vodu, prelivne rešetke ili skimeri, penjlaice, slivnici, odvodne i usisne rešetke, podvodni prozori; i posebno oprema za vodene atrakcije: zidne hidromasažne mlaznice, hidromasažni tuševi, vazdušno vrelo sa dna bazena, protivstrujno plvanje Turbo Jet, a ponekad i elementi fontana - različite vrste mlaznica, čiime su otvoreni bazeni atraktivni i van sezone kupanja.

- Bazeni | Detaljnije...


Oprema u fontanama


U fontanama glavnu opremu čine elementi za izgled vode: razne vrste mlaznica, gejzira, preliva i specijalizovani ili unikatni elementi po porudžbini u stilu svake fontane.

Elementi standardne opreme su: usisne i odvodne rešetke, podvodna dekorativna rasveta i reflektori.

Određeni elemenati u opreme fontani mogu biti unikatni i rađeni u saradnji sa vajarima i drugim umetnicima.


- Fontane | Detaljnije...