Fontane

Hiljadama godina traje tradicija vode u graditeljstvu, sa posebnostima i različitim kulturama, od starog Rima, Španije, Rusije, Istoka... do modernih arhitektonskih ostvarenja širom sveta. Najprepoznatljiviji oblik umetnosti vode, pored materijalnih formi graditeljskih materijala ima i vodu samu, vodu kao pokret, skulpturu, vodu kao igru svetlosti i zvuka - fontana za sva vremena...


Projektovanje i izvođenje fontana i prateće tehnike, isporuka i montaža opreme za sve vrste fontana: privatne, kućne, dvorišne, rezidencijalne, hotelske, javne i gradske na trgovima, u parkovima, u institucijama.

Vrste fontanaFontane, ukrasni građevinski objekti sa vodom kao glavnim elemntom, pružaju doživljaj u jedinstvu vode, svetlosti i zvuka i pozivaju na sastajanja i okupljanja, a postale su mesta relaksacije i uživanja.

Najpoznatije fontane su gradske, na trgovima, a mogu biti i javne u parkovima, ispred institucija, u hotelima, rezidencijama, privatne u stanu, kući, dvorištu ili firmi.
Naše reference svih vrsta fontana su na stranici Foto Reference.


Projektovanje i izrada


Arhitektura vode u fontanama prilagođena je okruženju ili datom prostoru i predstavlja umetnički izraz autora. Ideja i izgled vode u fontani određuje tehnologiju koja će biti primenjena i potrebnu opremu.

Proces projektovanja fontana kao i izgradnja obuhvata više struka. Fontane mogu biti i u sklopu bazena | Detaljnije..., kao elementi ili sastavni deo hotelskih i turističkih kompleksa.

Projektovanje kompleksa i Arhitektura | Detaljnije...


Tehnologija


Kvalitet vode u fontanama održava se sistemom za prečišćavanje vode mehanički preko filtera i pumpi i hemijski - dezinfekcionim sredstvima.

Posebna oprema za fontane je za vodene atrakcije: mlaznice za razne vrste gejzira, bočnih vodenih mlazeva, preliva i drugih efekata i podvodni reflektori za noćni režim. Specijalzovana oprema može se raditi i po narudžbini u skladu sa stilom svake fontane i učiniti je unikatnom.

Obim potrebne opreme za fontane zavisi od vodenih sadržaja i količine vode | Detaljnije...


Umetnička vrednost

Fontana i njena okolina su celina. Radi obogaćenja životnih sadržaja, čovek unapređuje i oplemenjuje svoje prostore - ulicu, trg, kuću, baštu.

Fontanom može da približi i dočara prirodu - vodu, kamen, zelenilo, a „njegova fontana“ može biti i skulptura sa vodom. Zato je svaka fontana unikat, vezan za identitet grada, kuće, čoveka...
Fontane oplemenjuju već omiljena mesta i daju im još veću prisnost, jer kako kaže pisac: “... nije živa fontana kraj koje se ne igraju deca, ne sastaju mladi ili se ne odmaraju stari...“

I danas fontane žubore na gradskim trgovima, u poslovnim centrima, parkovima, izletištima, a sve više i u porodičnim domovima.