Bazeni & Kompleksi

Projektovanje i izvođenje bazena i bazenske tehnike, isporuka i montaža opreme za sve vrste bazena: privatne, rezidencijalne, hotelske i javne bazene, kao i za sportske i rekreativne centre i turističke komplekse.

Vrste bazena

Bazeni, kao građevniski objekti ispunjeni vodom, različitih dubina u zavisnosti od namene, koriste se za plivanje, sport, rekreaciju, relaksaciju i razonodu. Bazeni mogu biti privatni i javni, otvoreni i zatvoreni, sportski i rekreativni, za decu i odrasle, prelivni i skimerski. Naše reference svih vrsta bazena su na stranici Foto Reference.


Privatni bazeni mogu biti u stanovima, kućama ili dvorištima.


Javni bazeni se sve više danas rade kao turistički kompleksi, sa vodenim atrakcijama, i kao rekreativni i kao sportski kompleksi namenjeni su prvenstveno za plivanje, vaterpolo, treninge, obuku, ali i druge rekreativne namene.Uobičajeno je da se u kompleksima svih namena nađu i bazeni za decu koji se rade po posebim standardima i dubinama, dok su ostali bazeni za odrasle najčešće sa vodenim atrakcijama | Detaljnije...


Tipovi bazena


Po tipu održavanja kvaliteta vode, bazeni se dele na prelivne i skimerske.


Prelivni bazeni, danas najviše zastupljeni, su bazeni koji po svom obodu imaju prelivnu rešetku, nivo vode se nalazi u ravni sa okolnim popločanjem i omogućeno je najkvalitetnije prečišćavanje i održavanje kvaliteta vode, kao i bolja interakcija korisnika i vode. Uz prelivne bazene potreban je kompenzacioni rezervoar koji omogućava cirkulaciju vode.


Skimerski bazeni su jednostavniji tip, samo za privatnu upotrebu, gde je nivo vode niži od obale, a kruženje vode se obavlja direktno, bez komenzacionog rezervoara što ga ukupno čini i jeftinijim rešenjem.Tehnologija i projektovanje

Projektovanje i izrada

Svaki bazen je novi i originalan projekat prilagođen okruženju i datom prostoru uz poštovanje želja Investitora i pravila struke. Izvođenje se radi po projektu bazena i bazenske tehnologije, a sama izgradnja takođe obuhvata više faza rada.


Tehnologija

Kvalitet bazenske vode po svim propisima i normativima mora biti na nivou vode za piće. Bazenska tehnika obuhvata sistem za prečišćavanje i održavanje kvaliteta vode mehaničkim putem preko filtera i pumpi koji omogućavaju recirkulaciju - kruženje vode koja se prečišćava i hemijskim putem - dezinfekcija koja se obavlja sa 4 vrste hemikalija: hlorni preparat, ph regulator, sredstvo protiv algi i flokulant (detaljnije...).


Vodene atrakcije


Vodene atrakcije upotpunjuju doživljaj u bazenima.


Prvenstveno imaju namenu održavanja zdravlja, ali i relaksacije, uživanja i zabave. Najčešće vodene atrakcije su: hidromasaža u jacuzzi kadama, hidromasažni tuševi, biserna kupka ili vazdušno vrelo sa dna bazena, prelivi koji se formiraju visinskom razlikom između različitih nivoda delova bazena i kada, protivstrujno plivanje, vodena pečurka i razni drugi elementi za relaksaciju i zabavu.


U bazenima takođe mogu da se primenjuju razne mlaznice kao vodene atrakcije, kao fontane u bazenu | Detaljnije...