Arhitektura & Projektovanje

Arhitektonsko projektovanje raznovrsnih sadržaja, hotela, sportskih, rekreativnih i turistiških centara, bazena, fontana i kompletne tehnologije za bazene i fontane

Proces projektovanja

Arhitektonsko projektovanje, kao veoma širok pojam, sa mnogo različitih tema i namena, najbolje je u neposrednoj i živoj saradnji Investitora i Arhitekte, sa motivacijom da se oseti i realizuje najbolja ideja, uz optimizaciju svih tehnoloških rešenja. U radu saradnika više struka, naš stručni tim licenciranih inženjera učestvuje sa kreativnnošću, ambicijom i iskustvom.

Ideja investitora, uz saradnju stručnih projektanata i potrebnu proceduru, realizuje se u projekat po željama Investitora, ali uz poštovanje propisa, zakona i standarda. Naše arhitektonsko, inženjersko i stručno sagledavanje ideja u projektima, nastalo je iz univerzitetskog obrazovanja i iskustva od dvadeset godina rada. U dogogodišnjem radu u specijalizovanim oblastima, uspešna realizacija projekata takođe doprinosi kvalitetu projektnih rešenja tako da se iskustva sa gradilišta integrišu u izbor samih rešenja. Naše reference projekata prikazane su na stranici Foto Reference.


Projektovanje Kompleksa i Centara

Kompleksi bazena, Banje, Sportski, Rekreativni, Turistički i SPA centri, postali su posebna kategorija, danas veoma zastupljena u Srbiji gde sve više počinju da se koriste resursi termalnih voda i obnovljivih izvora energije. Izgradnjom ovih centara, korisnicima je omogućeno da u svom okruženju koriste blagodeti leta, a u zatvorenim kompleksima održavaju svoje zdravlje i dobru kondiciju tokom cele godine.


Kompleksi su obično složeni projekti, od urbanističkog projektovanja parcele, postavke svih potrebnih objekata, do projektovanja i izvođenja svih sadržaja: hotela, restorana, svlačionica, bazena i pratećih sadžaja kompleksa. Kao dugogodišnji saradnici u održavanju velikih bazenskih sistema, iskustva iz eksploatacije već su integrisana u izbor najboljih rešenja u projektovanju.


Projektovanje Bazena i TehnikeZa Bazene, kao i za sve druge objekte, rade se projekti po kojima se izvode radovi. Projekti bazena najčešće obuhvataju Arhitektonsko-građevnski projekat i Projekte hidrauličke i električne opreme i instalacija koji definišu bazensku tehniku.

- Bazeni | Detaljnije...
- Oprema | Detaljnije...


Projektovanje FontanaZa projektovanje fontana koje mogu biti i umetnički objekti još je složeniji stručni tim koji pored standardnih građevnskih struka obuhvata vajare i druge umetnike.

Posebno u domenu rekonstrukcije gradskih fontana, važno je sačuvati sve postojeće umetničke elemente, u skladu sa uslovima Zavoda za zaštitu spomenika kulture.
U tehnološkom smislu, takođe su bitni projekti koji definišu sistem za održavanje kvaliteta vode i željene efekte arhitekture vode Detaljnije...